Olimp High Endu :: AriniAudio
AriniAudio in English
Obronisz System Muzyczny Niezniszczalną Tarczą

Kaskadowy System Usuwania Zniekształceń Sieci
Uwolnisz Muzykę Od Zakłóceń Zasilania i Osłonisz System
MultiStage Hi Current Conditioning

Schowaj cenne urządzenia swojego systemu za niezniszczalną tarczą. Kaskadowy system usuwania zakłóceń sieci zasilania z naleciałości cyfrowych, szumów sieci elektrycznej i innych zbędnych zniekształceń ochroni Twoje audio.

Zastosowanie filtrowania MultiStage Hi Current Conditioning gwarantuje:

- Usuwanie składowej stałej sieci i zasilaczy >DC-blocker<.

- Kontroluje przepięcia.

- Tłumi impulsy elektromagnatyczne.

- Separuje galwanicznie.

- Likwiduje (przerywa) pętle masy.

- Kondycjonuje masę (pasywny filtr masy).

- Uziemienie TrueGrounding.

- Antywibracyjna i antyrezonansowa budowa wewnętrzna.

- Rozwiązania Antyelektrostatyczne (Usuwanie ładunków dodatnich).

Obronisz System Muzyczny Niezniszczalną Tarczą
Zaawansowany System Bezpieczeństwa + Dc-blocker

To Niesłychane! Polecam Tutaj:

Precyzyjnie Strojone Audio :: Individual

Copyright ©  AriniAudio & Individual  od 2009 roku

Prawa Zastrzeżone - Rights Reserved