Olimp High Endu :: AriniAudio
Zdumiewająco Efektywna Technologia Ochrony Sygnału

Ochrona Sygnału i Styk z Urządzeniem

Izolacja przewodnika to nie materiał. To kontrolowanie interakcji ładunków w newralgicznym miejscu na styku powierzchni metalu i jego środowiska pracy.

Powszechnie uważa się, że najlepszym tworzywem izolującym jest teflon. To tylko zawężona perspektywa. Teflon elektryzuje się i oddaje ładunki do sygnału muzycznego, co słychać w postaci zmodyfikowanej góry pasma. Nagminne. Teflon ma bardzo słabe właściwości elektrostatyczne.

Zamiast powlekać przewodnik PTFE, wpływam na te interferencje w znacznie głębszy i efektywniejszy sposób.

Środowisko Ochronne
HollowShield Iso

HollowShield Iso to nie jest izolacja w pospolitym znaczeniu tego słowa. To środowisko, które chroni sygnał przed zakłóceniami, tłumi mechanicznie i izoluje elektrycznie.

W kablach AriniAudio przewodniki izolowane są powietrzem. To gazy i próżnia są najlepszym izolatorem. Mają najlepsze parametry izolujące i najlepsze własności elektrostatyczne. W warunkach pracy przewodu w ogóle się nie elektryzują.

Dla poprawienia własności tłumiących kabla oraz jako bufor stosuje naturalne włókna, które skutecznie buforują ładunki i tłumią drgania mechaniczne.

Lity przewodnik umieszczony swobodnie w środowisku gazowym. Możesz zapomnieć o wszelkich interferencjach, szumach, trzaskach, syczeniu i wprowadzaniu czegokolwiek do sygnału muzycznego, co nie jest sygnałem.

Zagadnienia Styku z Urządzeniem
HollowShield Plug

HollowShield Plug to wtyki ekranujące mojej własnej konstrukcji. Wykonywane są z twardego i odpornego duralu utwardzanego cieplnie. Powierzchnia korpusu pokrywana jest elektrochemicznie super twardymi tlenkami.

Wtyki te izolują i ekranują na tych samych zasadach, co HollowShield Iso.

Powierzchnia styku powlekana jest elektrochemicznie czystym technicznym złotem. Docisk wtyków na gnieździe jest optymalny. Nie za duży i nie za mały. Gwarantuje zminimalizowanie rezystancji przejścia i jednocześnie jest bezpieczny dla gniazda.

Copyright ©  AriniAudio & Individual  od 2009 roku

Prawa Zastrzeżone - Rights Reserved