Olimp High Endu :: AriniAudio
Inżynieria Dokładnego Przesyłania Dźwięku

Jednorodny Metal Techniczny DOFX

Przewody AriniAudio są wykonane w zależności od modelu – z miedzi, srebra i złota. Wszystkie metale przewodników mają czystości laboratoryjne i są przetwarzane w warunkach próżniowych.

Czystość metalu jednak jest tylko jednym z wielu faktorów. Jego znaczenie jest w całości podporządkowane zagadnieniom struktury, czyli budowy wewnętrznej metalu.

Jakość Sygnału

Jakość sygnału nie ma nic wspólnego z przepływem elektronów. Przekazywanie informacji o dźwięku ma charakter falowy, a ruch elektronów jest jedynie zjawiskiem towarzyszącym.

Budowa Wewnętrzna Metalu

Dlatego najważniejsza jest właśnie budowa wewnętrzna metalu, która ulega przemianom podczas poszczególnych etapów obróbki.

Struktura metalu składa się z ziarn. Ziarno to grupa atomów o dokładnie jednej i tej samej orientacji w przestrzeni, którą nazywamy siatką metalograficzną.

Granice ziarn, o których napisałem wyżej to granice różnych faz o odmiennych orientacjach w przestrzeni. Każda taka granica wprowadza modyfikację postaci fali, czyli jej rozkładu częstotliwości. To zniekształcenie jest bardzo małe, ale zwielokrotnione przez ogromną ilość ziarn daje wyraźnie słyszalne zubożenie brzmienia. Może to być słyszalne w postaci braku kontroli basu (bas się snuje i dudni) albo w postaci szumienia i natarczywej, syczącej góry pasma.

Dlatego tak ważna jest symetryczna i idealna struktura metalu przewodnika.

Ukierunkowanie Struktury

Prowadzenie obróbki w odpowiedni sposób gwarantuje, ze orientacje wszystkich ziarn wykazują tą samą tendencję nachylenia względem osi przewodnika.

Zmniejsza to niekorzystne interferencje w przewodniku prawie do zera, ale wymusza stosowanie kierunku kabla.

Struktura Gruboziarnista i Ukierunkowana

Wszystko zaczyna się od płynnego metalu, który krzepnie i wypromieniowuje energię. Powstają zarodki ziarn i rozpoczyna się krystalizacja.

Jeśli ten proces przebiega zbyt gwałtownie to otrzymana struktura przewodnika jest rozbita i bardzo chaotyczna. Taki przewód nie jest w stanie przekazać wszystkich dostarczanych mu informacji. W efekcie ogranicza możliwości, które drzemią w systemie.

Dlatego powolne wytracanie energii podczas krystalizacji jest tak istotne.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest prowadzenie obróbki w amosferze ochronnej próżni po to, aby nie dopuścić do utleniania i dostawania się do metalu szkodliwych elementów.

Znakomite własności brzmieniowe okablowania AriniAudio są wynikiem osiągnięcia takiej struktury metalu: Dużych, symetrycznych i uporządkowanych ziarn.

Struktura Wielkokrystaliczna, Odprężona i Ukierunkowana

Można jeszcze udoskonalić taką strukturę metalu i zwiększyć zakres kontroli nad sygnałem. Aby to osiągnąć przeprowadza się wyjątkowo trudną i precyzyjną obróbkę cieplną, która możliwa jest tylko w ściśle kontrolowanych warunkach.

W środowisku ochronnym próżni indukuje się do przewodnika energię. Pod jej wpływem ziarna stają się jeszcze większe, bardziej symetryczne i lepiej uporządkowane. Bardzo powolne wytracanie energii pozwala zatrzymać tą idealną strukturę.

Dzięki temu każdy element jest zasilany prawidłowo, a sygnał przekazywany między urządzeniami jest najwyższej możliwej jakości.

Gwarantuje to gładkie całe pasmo przenoszenia, delikatne i przestrzenne wysokie tony, co skutkuje zupełnie innym, zrelaksowanym i jednocześnie emocjonującym odbiorem muzyki.

Copyright ©  AriniAudio & Individual  od 2009 roku

Prawa Zastrzeżone - Rights Reserved