Olimp High Endu :: AriniAudio
Przełomowe Technologie High End

Technologia w Służbie Dźwięku Stereo

Przekaz dźwięku odbywa się drogą przesyłania sygnałów - najogólniej mówiąc - elektrycznych i póki co, świat niczego lepszego nie wymyślił. Zatem tu należy szukać dróg optymalizacji sygnału wyjściowego w stosunku do wejściowego. Również poprzez odpowiednią konstrukcję okablowania.

Temu służą stosowane przeze mnie techniki wytwarzania, technologie i materiały i w ich wzajemnych kombinacjach odnajduję pożądane optimum. Osiągam ten cel przez permanentne próby, doświadczenia i badania. Wyniki tych prób, o ile są pozytywne, decyduję zastosować w produkcji.

Odbywa się to przez niezwykle staranny dobór najwyższej jakości, atestowanych przewodników o specjalnie dobranych własnościach struktury, stosowanie optymalnych technik łączenia i opracowanych przeze mnie specjalnych metod tłumienia, a także stosowanie rygorystycznie przestrzeganych technologii montażu i kontroli.

Kable AriniAudio powstają w Polsce z najwyższej jakości, atestowanych materiałów: metali - włącznie z rodem, złotem i srebrem - o specjalnie opracowanych strukturach krystalicznych oraz naturalnych izolatorów. Każdy wyrób finalny poddawany jest drobiazgowej, ostatecznej kontroli jakości i testom. Po pomyślnych ich wynikach każdy kabel otrzymuje indywidualny numer seryjny i certyfikowany hologram. Przy wysyłce dołączane są: indywidualne Świadectwo Jakości oraz Karta Gwarancyjna

Efektem mojej pracy są kable, które z dumą oferuję moim Klientom. Dostarczane wraz z wyrobem Świadectwo Jakości i Karta Gwarancyjna nie są "pisemkiem dla zbycia, bo tak wypada", ale wyrazem mojego własnego przekonania, że ofiarowałem Klientowi najlepszej klasy produkt, dodatkowo którego jakość, identyfikacja i identyfikowalność odpowiada wymaganiom Normy PN - EN ISO 9001.

Copyright ©  AriniAudio & Individual  od 2009 roku

Prawa Zastrzeżone - Rights Reserved