Olimp High Endu :: AriniAudio
Wolne Rodniki Zabijają Muzykę

Walka z Elektrostatyką
Wolne Rodniki Zabijają Muzykę

Okazuje się, że ładunki dodatnie (zwane w medycynie wolnymi rodnikami) są niebezpieczne nie tylko dla człowieka, urządzeń elektronicznych, ale i dla samej muzyki. Ładunek dodatni charakteryzuje się spinem elektronowym różnym od zera. Najczęściej jest to atom, który utracił wiązanie elektronowe.

Oddziaływania elektrostatyczne kumulują się na powierzchniach między przewodnikiem a izolatorem. Działa to tak samo w przypadku płytek drukowanych, czyli jest to zjawisko zawsze obecne w układach elektronicznych.

Wysokie częstotliwości są przewodzone najbardziej skutecznie na powierzchniach przewodnika. Czyli dokładnie tam, gdzie gromadzą się pasożytnicze ładunki dodatnie. Modyfikują one sygnał muzyczny i zniekształcają go. Objawia się to:

  1. Syczeniem i wynaturzonymi sybilantami.
  2. Utratą informacji subtelnych.
  3. Ostrością i natarczywością góry.
  4. Zaburzeniami informacji przestrzennych.

Elektrostatyka degraduje jakość dźwięku, a skuteczna z nią walka gwarantuje bardziej naturalny, ale i szczegółowy przekaz muzyczny.

Teflon Wrogiem Muzyki, Więc i Twoim

Teflon ma znakomite własności izolujące. Niestety fatalne właściwości elektrostatyczne: Bardzo łatwo się "elektryzuje". Wtedy podczas przewodzenia sygnału muzycznego powierzchnie przewodników ładują się dodatnio bardzo szybko i silnie.

To wyjaśnia, dlaczego izolacja teflonowa daje dobre rezultaty na dole pasma i średnicy. Kiepskie natomiast na górze pasma, która lubi wówczas syczeć, wpadać w ostrość i tracić informacje przestrzenne.

Izolator Idealny

Izolator idealny istnieje i jest nim środowisko próżni. Zbliżone rezultaty dają mieszaniny gazowe. Środowisko ochronne HollowShield Iso™ zbudowane jest właśnie w taki sposób i dlatego daje tak gładkie i przestrzenne wysokie tony. Dodatkowym sposobem opanowania elektrostatyki jest stosowanie materiałów naturalnych takich jak papier, olej mineralny, bawełna, len, czy talk (lub mika).

Skuteczne Odprowadzanie Ładunków Dodatnich

To jeszcze nie wszystko. Elektrostatyki nie da się wyeliminować całkowicie. Ograniczanie tego zjawiska jest bardzo istotne, ale równie ważne jest efektywne odprowadzanie już istniejących ładunków. Czyli okiełznanie dynamiki tego procesu. Tutaj pomaga prawidłowe uziemienie systemu.

Ważne jest również usuwanie kurzu oraz możliwe odsuwanie urządzeń i okablowania od dużych powierzchni z tworzyw sztucznych (zwłaszcza dywanów, zasłon itp.).

Realia

Budynki są zazwyczaj uziemione nieprawidłowo. Winę za to ponosi albo zużyta instalacja, albo nierzetelność wykonawców, którzy bagatelizują te zagadnienia. Wiele budynków nie ma przewidzianej takiej instalacji wcale.

Wykonanie Uziemienia
Najważniejsze Warunki Techniczne

  1. Skuteczność uziemienia mierzymy przez pomiar rezystancji (impedancji) uziemienia.
  2. Długość wbitej sondy uziemiającej powinna wynikać z pomiaru. Wyniki pomiarów zależą od właściwości gruntu.
  3. Poprawne wykonanie uziemienia najlepiej jest zlecić fachowcom i dodatkowo dopilnować wykonania. Często zdarza się naciąganie wyników (np. przez wylewanie wody z solą, żeby podnieść parametry gruntu).
  4. Prac nie należy wykonywać po intensywnych opadach deszczu.
  5. W porze wilgotnej (wiosennej, jesiennej), kiedy grunt zawiera więcej wody, należy zastosować współczynnik poprawkowy.
  6. Należy zadbać o przewody połączeniowe odpowiedniej grubości i odpowiednio je zabezpieczyć.

Rozwiązanie Optymalne

Najlepszym możliwym sposobem uziemienia jest połączenie skutecznego i prawidłowo wykonanego uziemienia całej instalacji wraz z obwodem uziemiającym TrueGrounding™, zastosowanym w kondycjonerze sieciowym Spectral.

Jeśli masz w swoim systemie urządzenia bez bolca ochronnego, to po zastosowaniu powyższej metody również odczujesz polepszenie jakości brzmienia.

Rozwiązanie Zadowalające

Nie każdy ma możliwości założyć lub poprawić instalację uziemiającą. Co wtedy robić i jak temu zaradzić? W przypadku braku uziemienia wogóle (lub braku bolca w poszczególnych urządzeniach systemu) jeszcze bardziej opłaca się wykorzystać kondycjoner Spectral z obwodem TrueGrounding™. Jest to więcej niż namiastka prawdziwego uziemienia.

Wnioski Końcowe

Skuteczna walka z elektrostatyką pozwala cieszyć się nieporównywalnie lepszą jakością dźwięku. Sam się o tym przekonaj.

Copyright ©  AriniAudio & Individual  od 2009 roku

Prawa Zastrzeżone - Rights Reserved